TIETOSUOJASELOSTE

Dream Hostel & Hotelin tietosuojaseloste. 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Dream Hostel Oy
Åkerlundinkatu 2 A
33100 Tampere
+358 45 2360517
info@dreamhostel.fi
Y-tunnus: 2277044-4

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Eveliina Virkki
+358 45 2360517
info@dreamhostel.fi
Y-tunnus: 2277044-4

3. Rekisterin nimi

Dream Hostel Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Dream Hostel Oy:n kanssa.

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Tällä perusteella käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan huonevarausta tehdessä ja huonelaskutusta varten. Osa tietojen käsittelystä perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvollisuuteen.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tämän rekisterin tarkoituksena ovat

 • Asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
 • Asiakassuhdeviestintä
 • Asiakkaan tekemien varausten käsittely
 • Palveluiden myynti ja toteutus
 • Maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely
 • Rekisterinpitäjän palvelujen markkinointi, liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen
 • Mahdollistaa majoitusliikkeen verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen kauppiaan ja asiakkaan välillä.
 • Asiakkaan mahdollisia erikoisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun.
 • Matkustajatietoja käsitellään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseksi

6. Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaan antamat tiedot: Etu- ja sukunimi, henkilötunnus tai syntymäaika, yhteystiedot (esim. puhelinnumero sekä sähköpostiosoite), sukupuoli, kansalaisuus, asiakkaan kanssa majoittuvien lasten lukumäärä, ikä ja nimi sekä tarvittaessa asiakkaan laskutusyhteystiedot
 • Yritysasiakkailta lisäksi: Yrityksen nimi, Yrityksen osoitetiedot ja yhteystiedot, yrityksen Y-tunnus.
 • Asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
 • Varaustiedot (Menneet ja tulevat varaukset)
 • Asiakkaan toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot: esim. huoneen tai savuttomuus, huonetyyppitiedot ja tiedot hänen haluamistaan palveluista
 • Asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot
 • Asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin
 • Lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
 • Tiedot rekisterinpitäjän palvelujen käytöstä korttikohtaisesti (esim. yöpymiset ja ostot)
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi)

7.Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikkien asiakkaiden tiedot kerätään Mews-verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla tai paperilomakkeilla. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti käyttäessään Mews-verkkokauppaa tai asiakastietolomaketta tai tiedot kerätään sisäänkirjautumisen yhteydessä manuaalisesti tai passin/henkilökortin skannauslaitteella (SnapShell).

8.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten poliisille ja muille viranomaisille, jos asia koskee rikoksen tutkintaa, tai laki ja viranomaisen päätös näin määrää.

Asiakkaiden ovenavauspalvelun tuottamiseksi seuraavat tiedot luovutetaan HH-Kiinteistöpalvelut Oy:n vartijoiden tiedoksi päivän päätteksi: Asiakkaan nimi, majoitusajankohta sekä huoneen numero.

Jos rekisterinpitäjä myy, uudelleenjärjestelee tai muutoin luovuttaa liiketoimintansa joko kokonaan tai osittain, henkilötietoja voidaan luovuttaa samanaikaisesti. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

A.Manuaalinen aineisto

Jos palvelimelle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Ainoastaan rekisterinpitäjällä sekä lain määräämillä viranomaisilla on käyttöoikeus aineistoon.

B.Palvelimelle talletetut tiedot

Rekisteri sijaitsee Mews Systems Ltd:n palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä, Mews Systemsin tekninen ylläpitohenkilöstö sekä lain määräämät viranomaiset. Tiedot on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein esimerkiksi katoamisen, muuntumisen tai oikeudettoman pääsyn varalta.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla lomakkeella tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

12. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.”

Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:

Dream Hostel Oy
Åkerlundinkatu 2 A
33100 Tampere
+358 45 2360517
gdpr@dreamhostel.fi
Y-tunnus: 2277044-4

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies).

Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja ei voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Ota yhteyttä

Åkerlundinkatu 2
33100 Tampere, Finland
Puhelin: +358452360517

Email: info@dreamhostel.fi

Check-in klo 15.00 – 20.00

Check-out klo 11.00

Seuraa somessa